Konferenčné priestory

V našich 6 konferenčných miestnostiach ponúkame vhodný priestor na organizovanie seminárov, konferencií, prednášok, či výročných zasadaní. Pri ich výbere Vám môže pomôcť ich rozloha a odporúčaný počet osôb.

K dispozícii máme k zapožičaniu aj data projektor, ozvučovaciu techniku, flip chart, CD prehrávač...

O prebiehajúcich akciách a množstevných zľavách sa informujte telefonicky alebo mailom.

Kapitulná sieň Matky Alfonzy Márie

Rozloha: 86,78 m²
Počet osôb: do 100
Cena: 180 € / Deň s DPH


Konferenčná miestnosť sv. Terézie

Rozloha: 31,79 m²
Počet osôb: 22
Cena: 100 € / Deň s DPH

Konferenčná miestnosť sv. Alfonza

Rozloha: 22,84 m²
Počet osôb: 16
Cena: 100 € / Deň s DPH


Konferenčná miestnosť DR. Emila Szylabu

Rozloha: 26,4 m²
Počet osôb: 16
Cena: 90 € / Deň s DPH

Konferenčná miestnosť dr. Štefana Zlatoša

Rozloha: 46,8 m²
Počet osôb: 35
Cena: 140 € / Deň s DPH

Konferenčná miestnosť Davida Reicharda

Rozloha: 19,06 m²
Počet osôb: 12
Cena: 100 € / Deň s DPH