V našich 6 konferenčných miestnostiach ponúkame vhodný priestor na organizovanie seminárov, konferencií, prednášok, či výročných zasadaní.

Jednotlivci aj skupiny môžu využiť možnosť stráviť čas v našom Centre Salvator pri rôznych duchovných aktivitách. Naše jedinečné postavenie v úzkej spojitosti s kongregáciou sestier Najsvätejšieho Spasiteľa umožňuje účastníkom prežiť čas v rozjímaní, tichu, meditácii a to priamo v kláštore.