Vnútorná modlitba - cesta z hádanky malého ja k veľkému JA

Začiatok:   |   Koniec:

Množstvo svojich síl využívame na premietanie a plánovanie, aby sme sa udržali nad hladinou. Vnútorná modlitba nás chce naopak zbaviť vzorcov správania a ponoriť nás do tichých hlbín, kde sa to najvnútornejšie „ja“ stretáva s Bohom, aby vylúštilo hádanku svojho malého ja a vytvorilo spojenie s veľkým JA.