Večer o modlitbe s Markom Váchom

Začiatok:   |   Koniec:

Srdečne vás pozývame na modlitbový večer s Mgr. Marekom Váchom Ph. D. Je nielen katolíckym kňazom, administrátor vo farnosti Lechovice u Znojma, ale pôsobí aj na fakulte sociálneho štúdia v Brne, kde vedie seminár zameraný na vzťah kresťanstva a ekológie. Je aj prednostom Ústavu etiky na 3. lekárskej fakulte Karlovej univerzity. V roku 2002 žil šesť mesiacov v trapistickom kláštore Sept-Fons vo Francúzsku

Tešíme sa na stretnutie.

Registrácia: na emailovej adrese: duchovneaktivity@centrumsalvator.sk

Prednášajúci:

Účastnícky poplatok pre lektora: 5 Eur