Tri správy o stvorení v knihe Genezis

Začiatok:   |   Koniec:

Srdečne vás pozývame na prednášku Mgr. Marka Váchu Ph. D. s názvom Tri správy o stvorení v knihe Genezis. Akým spôsobom môžme zosúladiť Darwinovu evolučnú teóriu s biblickým stvorením sveta? A je vôbec možné tieto dve teórie prepojiť? Vedeckú prednášku na túto tému povedie Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D., ktorý je jednak rímskokatolickým kňazom a farárom, tak tiež vedúcim ústavu etiky 3. LF Karlovej univerzity a je špecialistom na evolučnú biológiu.

Tešíme sa na stretnutie.

Registrácia: na emailovej adrese: duchovneaktivity@centrumsalvator.sk

Prednášajúci:

Účastnícky poplatok pre lektora: 5 Eur