Povolaním človek 2 - duchovná obnova s Karlom Satoriou

Začiatok:   |   Koniec:

Český rímskokatolícky kňaz Karel Satoria pôsobil ako generálny vikár brnianskej diecézy, desať rokov strávil v kláštore v Sept Fons v strednom Francúzsku a teraz pôsobí v Dobříši. Cez svoju skúsenosť modlitby vysvetľuje, akú úlohu chce zohrať modlitba v našom povolaní - byť človekom.

CENA: 25 Eur/deň (ubytovanie + strava) 50 Eur/2 dni + mestská daň 1,70 Eur/deň + poplatok pre exercitátora 20 Eur.

Registrácia na podujatie