Marek Vácha a Zápas s anjelom

Začiatok:   |   Koniec:

Milí priatelia, srdečne vás pozývame do Centra Salvator na prednášku Mgr. Mareka Váchu Ph. D. "Zápas s anjelom", o hľadaní vlastnej identity na základe starozákonného príbehu zápasu Jakuba s anjelom.

Marek Orko Vácha je katolíckym kňazom, administrátorom vo farnosti Lechovice u Znojma, ale pôsobí aj na fakulte sociálneho štúdia v Brne, kde vedie seminár zameraný na vzťah kresťanstva a ekológie. Je aj prednostom Ústavu etiky na 3. lekárskej fakulte Karlovej univerzity. V roku 2002 žil šesť mesiacov v trapistickom kláštore Sept-Fons vo Francúzsku

Tešíme sa na stretnutie.


Registrácia: na emailovej adrese: duchovneaktivity@centrumsalvator.sk

Prednášajúci:

Účastnícky poplatok pre lektora: 5 Eur

Registrácia na podujatie