Kreatívne ignaciánske duchovné cvičenia s bibliodramatom

Začiatok:   |   Koniec:

Kurz pre tých, ktorým nie je cudzie zapojenie kreativity k sebavyjadreniu a k modlitbe. Vedľa meditácii nad biblickými podnetmi nebude chýbať ani možnosť výtvarného prejavu a bibliodramatu.


Sprevádza: Ján REGNER SJ


Registrácia na podujatie