JEDNODŇOVÁ DUCHOVNÁ OBNOVA – PANE, ČO MÁM ROBIŤ? OBRAZ MILOSRDNÉHO SAMARITÁNA

Začiatok:   |   Koniec:

Od obrazu k zažitiu – obraz Vincenta van Gogha sa pokúša priblížiť podobenstvo milosrdného Samaritána. Ponúka možnosť stretnúť sa so stvárnenými osobami a nadviazať s nimi rozhovor: „Čo ťa k tomu motivuje? Ako sa teraz cítiš?“ Obraz chce ísť ešte o krok ďalej. Nemôže dať žiadnu odpoveď bez osobného hľadania. Bolo by to príliš plytké, ak by to neviedlo k hĺbke vlastného životného projektu. Kladie sa otázka: „A kde stojíš ty? Ako sa stretávaš s ľuďmi, deň čo deň na svojich cestách, ktorými prechádzaš? Stretávaš ich? Poznáš ich tvár? Približuješ sa k nim a stávajú sa ti blížnymi?“ Obraz van Gogha môže otvoriť oči a tiež aj srdce, vzhľadom k tomu, že v podobenstve ide o veľkú a rozhodujúcu vec v živote, o lásku.

Cena: 12 Eur (občerstvenie + obed a večera)

SPREVÁDZA: sr. Gracia Kováčová