IGNACIÁNSKA SPIRITUALITA; Princíp a Fundament

Začiatok:   |   Koniec:

Princíp a fundament v ignaciánskej spiritualite je niečo ako náčrt, ktorý je základom pre všetko to, čo ďalej nasleduje

V princípe a fundamente zohráva dôležitú úlohu – sloboda ducha – indiferencia

Ďalšie slová ktoré zohrávajú dôležitú úlohu sú:

Prednášajúci:

Metóda práce:

Cena: bez ubytovania (5 Eur obed / deň; 2,50 Eur večera / deň)

s ubytovaním 25 Eur / deň (strava, ubytovanie)

Účastnícky poplatok pre lektora: 20 Eur

Registrácia: na emailovej adrese: info@centrumsalvator.sk