Dobrý trh na Jakubovom námestí a Centrum Salvator

Začiatok:   |   Koniec:

V sobotu 21. apríla sa na Jakubovom námestí opäť uskutoční populárny Dobrý trh. Dobrý trh predstavuje susedstvo a komunitu Jakubovho námestia, kde spadá aj Centrum Salvator. Do tejto milej akcie sa Centrum Salvator okrem iného zapojí aj tým, že o 10:30-11:00 bude prednesená História Modrého kostola a farnosti sv. Alžbety a pán farár Kráľ, z Modrého Kostolíka z farnosti sv. Alžbety porozpráva o historických faktoch blízkeho okolia. Počas prednášky je možné využiť detský kútik v jedálenských priestoroch centra.
    
        </section>
    </div>

<footer class= Logo Centrum Salvator © Copyright 2018 Centrum Salvator