Cyklus jednodňových duchovných obnov - ŠKOLA MNÍŠSKYCH OTCOV A ŽALMY AKO MODLITBOVÝ POKLAD

Začiatok:   |   Koniec:

Púšť a môj svet – Ako sa stíšiť

Otcovia púšte odchádzajú do geografického priestoru, aby žili novým životom. Na púšti vzniká nový svet. Aj my odchádzame do „púšte“, aby sme v sebe znovu objavili priestor, kde sa vo vnútri našej vlastnej osobnosti stretávame so svojím pravým „Ja“. Jedným z prostriedkov k stretnutiu sú žalmy, ktoré sa môžu dotýkať vlastného strachu, úzkosti, radosti i vďačnosti. Oni nás budú vovádzať k osobnému postaveniu sa pred Boha.

Pravidelné mesačné duchovné obnovy na seba dynamicky nadväzujú, účasť však nie je záväzná a je možné vybrať si ktorúkoľvek časť duchovnej obnovy.

Duchovná obnova prebieha vždy v tichu a je potrebná registrácia. Registrovať sa môžte cez formulár alebo v prípade záujmu sa informovať na:

00421 907 274 723

duchovneaktivity@centrumsalvator.sk