CYKLUS JEDNODŇOVÝCH DUCHOVNÝCH OBNOV - EXAMEN - KONTEMPLÁCIA NA DOSIAHNUTIE BOŽEJ LÁSKY

Začiatok:   |   Koniec:

Veľmi cennou súčasťou duchovného dedičstva, ktoré nám zanechal svätý Ignác Loyolský je modlitba spytovania svedomia, nazývaná tiež examen. Podľa Ignáca je spytovanie svedomia predovšetkým spätným pohľadom na pomáhajúcu a obšťastňujúcu lásku, ktorou sa Boh každý deň dotýka nášho srdca. Zameriava sa na Božiu túžbu, zmieriť a obnoviť naše vzťahy.
Počas pravidelných cyklov duchovnej obnovy vás chceme nechať prejsť sa jednotlivými krokmi tejto modlitby, tak ako to odporúča svätý Ignác z Loyoly a pomôcť vám naučiť sa používať túto modlitbu vo vašom všednom dni, robiť si reflexiu života a definovať svoje životné ciele.

Podmienkou účasti je registrácia (pozri dolu na stranke).

CENA: 13 eur/deň (celodenné občerstvenie, obed a večera)

Tešíme sa na spoločné stretnutie a pozývame vás na túto dobrodružnú duchovnú cestu!


Registrácia na podujatie