CYKLUS DUCHOVNYCH OBNOV V CENTRE SALVATOR

Začiatok:   |   Koniec:

Milí priatelia,

všedný život kresťanskej viery nám neustále kladie otázky:

Ako sa mi darí v modlitbe?

Ako sa mi darí spájať vieru so všedným dňom?

Ako sa mi darí robiť rozhodnutia, aby obstáli pred Bohom?

Ako sa mi darí v láske k Bohu a k blížnym?

Ako žiť čím jednoduchšie?

Žiť svoj vlastný život v zhode s Božím duchom, žiť svoj život viery tak, aby sa nám darilo správne zaobchádzať s ťažkosťami života, inak povedané, žiť vzťah, v ktorom sa stretneme s Bohom je cieľom duchovného života.

Cyklus pravidelných mesačných duchovných obnov v Centre Salvator vám ponúka objasnenie a diskusiu o vyššie uvedených pojmoch a otázkach, návod na poznávanie Boha. Pôjde aj o hľadanie vlastného štýlu a vlastnej dynamiky.

Témy duchovných obnov budú nasledovať v tomto poradí:

September: Všeobecné vovedenie do duchovného života

Október:Vnímanie svojich vnútorných hnutí

November:Rozlišovanie

December:Sledovanie a nasledovanie svojich túžob

Január:Význam ďakovania v duchovnom živote

Február:Modlitba milujúcej pozornosti

Marec:Pomoc k svojej vlastnej pomoci (ako praktizovať svojpomoc)

Apríl:Návod na rozjímanie Svätého písma

Máj:Nazeranie Svätého písma

Jún:Moje vyhliadky v duchovnom živote, pohľad do budúcnosti

Tešíme sa na spoločné stretnutie a pozývame vás na túto dobrodružnú duchovnú cestu!