Adventná duchovná obnova - Ako si naplánovať budúci rok?

Začiatok:   |   Koniec:

Veľa síl využívame na plánovanie, premietanie, aby sme sa udržali nad hladinou. Adventná príprava má svoj význam pre plánovanie duchovnej cesty na ďalšie obdobie, ktoré máme pred sebou, aby sme zhodnotili, akú "výbavu" si so sebou nesieme a ako sme na svoju cestu "vystrojení". Počas nedeľňajšieho popoludnia vás pozývame na osobnú revíziu svojho "kolesa života", s ktorým sa vydáme na svoju cestu.

Po registrácii vás budeme kontaktovať a dostanete ďalšie pokyny.

