Konferenčné priestory

V našich 6 konferenčných miestnostiach ponúkame vhodný priestor na organizovanie seminárov, konferencií, prednášok, či výročných zasadaní. Pri ich výbere Vám môže pomôcť ich rozloha a odporúčaný počet osôb.

Informujte sa o aktuálnych zľavách pre vás a vašu organizáciu.

Kapitulná sieň Matky Alfonzy Márie

Rozloha:86,78 m²
Počet osôb:do 100
Cena:180 € / Deň s DPH

Konferenčná miestnosť sv. Terézie

Rozloha:31,79 m²
Počet osôb:16
Cena:100 € / Deň s DPH

Konferenčná miestnosť sv. Alfonza

Rozloha:22,84 m²
Počet osôb:16
Cena:100 € / Deň s DPH


Konferenčná miestnosť DR. Emila Szylabu

Rozloha:26,4 m²
Počet osôb:14
Cena:90 € / Deň s DPH

Konferenčná miestnosť dr. Štefana Zlatoša

Rozloha:46,8 m²
Počet osôb:25
Cena:140 € / Deň s DPH

Jedáleň

Rozloha:125,90, m²
Počet osôb:96
Cena:200 € / Deň s DPH


Konferenčná miestnosť Davida Reicharda

Rozloha:19,06 m²
Počet osôb:12
Cena:100 € / Deň s DPH


Ceny prenájmu priestorov vrátane doplnkových služieb sú uvedené na 8-hodinový prenájom max do 20.00 hod.

Každá ďalšia hodina je spoplatnená sumou predstavujúcou 10 % z uvedenej ceny.
Minimálny poplatok pri prenájme menšom ako na 8 hodín je 50 % z uvedenej ceny.

Doplnkové služby:

Flipchart + papier a fixky20 €
Dataprojektor + stolík + premietacie plátno40 €
CD a DVD prehrávač20 €
Ozvučovacia technika vrátane 3 mikrofńov40 €
Digitálny fotoaparát20 €
Kamera + statív30 €
Diktafón20 €
Externé reproduktory k PC10 €
PC (notebook)30 €
TV20 €

Cenník stravy:

Raňajky 6 €
Obed 7 €
Večera - studená 5 €
Večera - teplá 6 €
Občerstvenie 4 €