DOPREVÁDZANÉ EXERCÍCIE PODĽA sv. Ignáca

Začiatok:   |   Koniec:

"V modlitbe si musíme zvyknúť na to, že s Bohom, ktorý v nás prebýva, rozprávame v mlčaní...“ sv. Terézia z Avily

Pozvanie : Jeden zo spôsobov svätého Ignáca ako si usporiadať...

zobraziť viac

VÍKEND VNÚTORNEJ MODLITBY A MEDITÁCIE

Začiatok:   |   Koniec:

Ako nájsť cestu k vnútornému prebudeniu, k vnútornej premene? Prvým Božím jazykom je ticho. Nielen vonkajšie ticho, ale aj vnútorné. Vnútorná modlitba a meditácia sú cestou duchovnej praxe, ktorá je...

zobraziť viac

CYKLUS DUCHOVNYCH OBNOV V CENTRE SALVATOR

Začiatok:   |   Koniec:

Milí priatelia,
všedný život kresťanskej viery nám neustále kladie otázky:
Ako sa mi darí spájať vieru so všedným dňom?
Ako sa mi darí v láske k Bohu a k blížnym?
Ako žiť čím jednoduchšie?

Žiť...

zobraziť viac

IGNACIÁNSKA SPIRITUALITA; Princíp a Fundament

Začiatok:   |   Koniec:

Princíp a fundament v ignaciánskej spiritualite je niečo ako náčrt, ktorý je základom pre všetko to, čo ďalej nasleduje

V princípe a fundamente zohráva dôležitú úlohu – sloboda ducha – indiferencia

...
zobraziť viac

TRI SPRÁVY O STVORENÍ V KNIHE GENEZIS

Začiatok:   |   Koniec:

Srdečne vás pozývame na prednášku Mgr. Marka Váchu Ph. D. s názvom Tri správy o stvorení v knihe Genezis. Akým spôsobom môžme zosúladiť Darwinovu evolučnú teóriu s...

zobraziť viac

DUCHOVNÁ OBNOVA S OTCOM JOZEFOM MARETTOM

Začiatok:   |   Koniec:

Gréckokatolícky kňaz otec Jozef Maretta nesie so sebou skúsenosť exorcistu. Ľudia sa na neho obracajú keď potrebujú pomoc, keď majú smútok, ťažkosť, mnohokrát v srdci horkosť. Hovorí, že im ponúka kristocentrickú...

zobraziť viac

VEČER O MODLITBE S MARKOM VÁCHOM

Začiatok:   |   Koniec:

Srdečne vás pozývame na modlitbový večer s Mgr. Marekom Váchom Ph. D. Je nielen katolíckym kňazom, administrátor vo farnosti Lechovice u Znojma, ale pôsobí aj...

zobraziť viac

POVOLANÍM ČLOVEK - DUCHOVNÁ OBNOVA S KARLOM SATORIOU

Začiatok:   |   Koniec:

Český rímskokatolícky kňaz Karel Satoria pôsobil ako generálny vikár brnianskej diecézy, desať rokov strávil v kláštore v Sept Fons v strednom Francúzsku a teraz pôsobí v Dobříši. Cez svoju skúsenosť...

zobraziť viac

Za povolanie - modlitba

Začiatok:   |   Koniec:

Každé povolanie, samo o sebe je krásne a vznešené. Ale aj modlitba človeka môže reálne meniť život iných ľudí. Budúcnosť iného môžeme ovplyvniť a pritom nemusíme zasahovať priamo do jeho života...

zobraziť viac

Modlitba bedlivého srdca - EXAMEN

Začiatok:   |   Koniec:Examen - spytovanie svedomia, patrí k ignaciánskej modlitbe. Má nám pomôcť nájsť Boha v našom živote. Spočíva v skúmaní prežitého dňa a hľadaní znakov Božej prítomnosti....

zobraziť viac

POVOLANÍM ČLOVEK 2 - DUCHOVNÁ OBNOVA S KARLOM SATORIOU

Začiatok:   |   Koniec:

Český rímskokatolícky kňaz Karel Satoria pôsobil ako generálny vikár brnianskej diecézy, desať rokov strávil v kláštore v Sept Fons v strednom Francúzsku a teraz pôsobí v Dobříši. Cez svoju skúsenosť...

zobraziť viac

Marek Vácha a Zápas s anjelom

Začiatok:   |   Koniec:

Milí priatelia, srdečne vás pozývame do Centra Salvator na prednášku Mgr. Mareka Váchu Ph. D. "Zápas s anjelom", o hľadaní vlastnej identity na základe starozákonného príbehu zápasu...

zobraziť viac

Filmové exercície s J. Regnerom SJ

Začiatok:   |   Koniec:

Ignacianske exercície, kde hlavným impulzom k meditácii sú filmy. Vhodný film podporuje alebo aj zosilňuje základnú dynamiku exercicii. Niekedy sa stane, že sa na plátne stretávame so scénami...

zobraziť viac